De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

SALV verwelkomt drie nieuwe leden

14/10/2016
De strategische adviesraad bestaat uit twintig leden, die de Vlaamse Regering benoemt voor een termijn van vier jaar.

De SALV werd opgericht op 12 oktober 2008, bijgevolg werd de Raad op 12 oktober 2016 opnieuw samengesteld. Tegenover zijn huidige samenstelling verwelkomt de SALV drie nieuwe leden.
Patricia Sieuw
Patricia Sieuw is pedagogisch adviseur chemie/biologie en natuurwetenschappen bij GO! Ook de vakken agrarische technieken, landbouw en tuinbouw vallen binnen haar vakgebied. In de SALV vervangt ze Geert Van Bever, die plaatsvervanger wordt, als vertegenwoordiger van het landbouwonderwijs.
Monica Höfte
Monica Höfte is gewoon hoogleraar in de vakgroep Gewasbescherming van de faculteit Bio-ingenieurs-wetenschappen van de Universiteit Gent. In de SALV vervangt ze Guido Van Huylenbroeck als plaatsvervanger voor het Platform voor Landbouwonderzoek.
Sam Magnus
Sam Magnus, witloofteler en ondervoorzitter van Groene Kring, wordt na een korte onderbreking opnieuw plaatsvervangend lid van de SALV. Sam vervangt Giel Boey die zelf effectief raadslid van de SALV wordt.

Met deze nieuwe leden neemt de SALV afscheid van Valentijn Van Hootegem (landbouwonderwijs), Guido Van Huylenbroeck (landbouwonderzoek) en Sarah Samyn (Groene Kring). De SALV dankt hen voor hun engagement binnen de SALV.

Bekijk hier de volledige samenstelling van de SALV.

Wie de leden van de SALV zijn wordt in drie stappen bepaald:

  1. Het oprichtingsdecreet van de SALV bepaalt welk type organisaties in de SALV vertegenwoordigd worden.
  2. Het inwerkingtredingsbesluit legt de organisaties op naam vast.
  3. De Vlaamse Regering legt in een besluit de personen vast die in de raad zullen zetelen op basis van voordrachten uit de organisaties.

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135