De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

Europa beperkt de steunmogelijkheden voor de Vlaamse visserij

6/12/2016

De SALV volgt de acties uit zijn toekomstverkenning op. In zijn toekomstverkenning van 4 februari 2016 wijst de raad op de complexiteit van de problematiek in de Vlaamse visserij. De SALV stelde vast dat de toekomst van de sector wordt gecompromitteerd door:
  • gebrek aan instroom van mensen en kapitaal;
  • het dalende aantal vaartuigen in Vlaamse handen.
De SALV formuleert - in opvolging van de toekomstverkenning - een aantal aanbevelingen:

Dring bij de Europese Commissie aan op een specifieke benadering van de Belgische visserij. De steunmogelijkheden in de visserij zijn aan een strikte regelgeving onderworpen. De Europese regelgeving beperkt de mogelijkheden voor het Vlaamse type visserij. De raad vraagt daarom om bij de Europese Commissie aan te dringen om de regelgeving af te stemmen op de noden van onze visserijsector. Op die manier kan de sector zijn duurzaamheidsdoelstellingen bereiken.

Certificering van aangevoerde vissoorten is belangrijk. Zo wordt vermeden dat de Vlaamse vissers door een concurrentieel nadeel ten opzichte van de buurlanden uit de markt worden geduwd.

Zet in op administratieve vereenvoudiging. De raad denkt daarbij aan een uniek loket dat alle federale en regionale diensten omvat en aan de ontwikkeling van een ‘visserij website’ met alle informatie voor de sector.

Lees het advies.

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135