De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

Een advies in 1-2-3

21/06/2016

De SALV publiceert een twintigtal adviezen per jaar. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wie levert de ideeën? Wie schrijft de tekst? En wie bepaalt dat het advies klaar is? Dat leest u in deze nieuwsbrief.

3 stappen van adviesvraag tot advies

Een adviesproces start meestal bij een adviesvraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. De raad kan ook kiezen om zelf een adviesproces te starten. Daarna volgen 3 stappen:

1) Hoorzitting en informatie verzamelen
De SALV nodigt een expert, ambtenaar of kabinetsmedewerker uit om de ontwerpregelgeving toe te lichten aan de geïnteresseerde SALV-ledenorganisaties. Vervolgens verzamelt het SALV-secretariaat de standpunten van de ledenorganisaties.

2) Werkcommissievergaderingen en ontwerpadviezen
Het secretariaat gaat aan de slag met de informatie en standpunten en schrijft een ontwerpadvies. Een ad–hoc-werkcommissie schaaft tijdens vergaderingen en schriftelijke rondes de ontwerptekst bij tot er een consensus wordt gevonden. Dit is het definitieve ontwerpadvies.

3) SALV-raadszitting
De raad keurt, na bespreking, het definitieve ontwerpadvies goed tijdens zijn plenaire zitting of via een schriftelijke procedure. Na goedkeuring verstuurt het secretariaat het advies naar de adviesvrager. Het grote publiek ontvangt het advies via de nieuwsbrief.
 
Is het echt zo eenvoudig?

Drie stappen, dat ziet er eenvoudig uit. In werkelijkheid vinden er, zeker in de tweede fase, heel wat inhoudelijke discussies plaats. Het secretariaat schrijft verschillende versies van het ontwerpadvies die telkens besproken worden binnen de werkcommissie.
Soms kan de werkcommissie geen consensustekst afleveren. De SALV kan dan één of meerdere minderheidsstandpunten opnemen in het advies, of een organisatie kan zich onthouden.
Wanneer de SALV een gezamenlijk advies geeft met andere adviesraden moeten de procedures van de verschillende raden op elkaar afgestemd worden.
 
En wat met visserij?

Voor visserij-gerelateerde onderwerpen richt de SALV geen ad-hoc-werkcommissie op. Dan levert de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) het werk. Ontwerpadviezen die door de TWV worden goedgekeurd, worden zonder verdere inhoudelijke discussie door de SALV overgenomen.
 
Nog vragen over de adviesprocedure?

Raadpleeg de FAQ op de SALV-website of contacteer het SALV-secretariaat.

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135