De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

75% van de SALV-adviezen heeft impact

17/05/2016

De SALV maakt elk jaar een inschatting van de impact van zijn adviezen naar aanleiding van zijn jaarverslag. Dertien adviezen krijgen de kleur ‘groen’, een zeer grote impact op het beleidsproces, toegekend. Twee hadden een matige impact (oranje). Met drie adviezen, die de kleur ‘rood’ krijgen, werd geen rekening gehouden. Van de overige twee adviezen heeft de SALV nog geen zicht op de impact. In eenuitgebreide tabel motiveert de SALV ook waarom een bepaalde kleur wordt toegekend.Ook in 2015 was er een goede samenwerking met Minaraad en SERV. In het decreet tot regeling van strategische adviesraden is bepaald dat de adviesraden kunnen samenwerken en gemeenschappelijke adviezen kunnen uitbrengen. De SALV gaf in 2015 twee adviezen in samenwerking met de Minaraad, één in samenwerking met de SERV en vier met Minaraad en SERV.De Raad gaf in 2015 zes adviezen over visserij. Van de twintig adviezen die de SALV in 2015 uitbracht gingen er dertien over landbouw-gerelateerde thema’s en zes over visserij-gerelateerde thema’s. Tenslotte gaf de SALV, in samenwerking met de SERV, één advies over het decreet hervorming van strategische adviesraden.Alle info over de adviezen 2015
Lees hier het volledige jaarverslag

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135