De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

SALV verwelkomt nieuwe leden

19/01/2017

De SALV verwelkomt drie nieuwe plaatsvervangende leden. De Vlaamse Regering benoemde Sarah Samyn, Laurens De Meyer en Lut D’Hondt op 16 december 2016. In hetzelfde besluit bekrachtigde de Vlaamse Regering ook Hendrik Vandamme als voorzitter van de SALV.

Sarah Samyn is consulente Oost-Vlaanderen bij Groene Kring en staat daarnaast in voor een aantal syndicale dossiers van de vereniging. Sarah is daarbij ook secretaris van de nationale werkgroep akkerbouw.
Sarah zetelt als plaatsvervangend raadslid en vervangt Sam Magnus.
Bron foto: Groene Kring.
 
 Sarah Samyn
Laurens De Meyer is sinds november 2016 aan de slag als beleidsmedewerker Voeding en Landbouw bij Bond Beter Leefmilieu.
In de SALV zetelt Laurens als plaatsvervangend lid voor BBL/Natuurpunt. Hij vervangt Pepijn De Snijder.
Bron foto: Laurens De Meyer
 Laurens De Meyer
Lut D’Hondt baat samen met haar man een melkvee- en schapenbedrijf uit met 130 melkkoeien en 70 ooien In Maldegem. Het bedrijf doet ook aan landbouweducatie. Daarnaast is Lut bestuurslid bij KVLV-Agra.
Lut vervangt Karolien Adriaensen als plaatsvervangend raadslid voor KVLV-Agra. Karolien vervangt op haar beurt Els Morlion als effectief raadslid.
Bron foto: KVLV-Agra
 Lut D'Hondt


De SALV dankt Sam Magnus, Pepijn De Snijder en Els Morlion voor hun engagement binnen de Raad.

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135