De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

TWV verwelkomt 3 nieuwe leden

21/02/2017

De TWV verwelkomt Sylvie Becaus, Stefan Van Sande en Marc Vieren
De SALV heeft één vaste werkcommissie: de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) ondersteunt de SALV voor wat betreft het visserijbeleid. De leden van de Technische Werkcommissie Visserij worden benoemd door de voorzitter van de SALV.
 
Sylvie Becaus is sinds 1 januari 2017 afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Visveiling nv (VLV). De VLV exploiteert twee visveilingen in de vissershavens Zeebrugge en Oostende.

Sylvie Becaus vervangt Johan Van de Steene als effectief lid voor de Vlaamse Visveiling.
 
Stefan Van Sande is afgevaardigd bestuurder van De Troyer nv, een vis- en delicatessenbedrijf uit Lede, nabij Aalst. Stefan neemt binnen de TWV de openstaande plaats van de Belgische Groepering van de Visindustrie in.
 
Marc Vieren, administratief en financieel coördinator van de Rederscentrale zal Louis Vantorre, reder, vervangen als plaatsvervangend lid voor de Rederscentrale

Bekijk de samenstelling van de TWV

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135