De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

32 aanbevelingen voor landbouw- en plattelandsbeleid

14/06/2016

De SALV kijkt vooruit naar 2017. In oktober van elk jaar brengen de Vlaamse ministers een beleidsbrief uit. Deze beleidsbrief bevat het beleid dat de minister het volgende jaar wil voeren. De Raad kiest er voor om proactief te werk te gaan: de SALV geeft nu al aan welke elementen in 2017 prioritair zijn.

De Raad kijkt naar de volledige landbouwsector. Landbouw is onlosmakelijk verbonden met andere aspecten van de maatschappij zoals het landbouwonderwijs, de agrovoedingsketen en de omgeving. Vertaald naar de beleidscontext betekent dit dat de SALV zich niet beperkt tot het Vlaamse beleidsdomein Landbouw, maar ook raakvlakken met andere Vlaamse, gemeentelijke, provinciale, federale en Europese bevoegdheden heeft meegenomen in dit advies.

Als kader voor dit advies nam de Raad zijn advies over de beleidsnota 2014-2019.
Bijgevolg werd ook dit advies in 10 hoofdstukken opgedeeld:

Klik hier voor het volledige advies


Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135