De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

SALV en Minaraad benadrukken eerder gestelde principes

21/03/2017

SALV en Minaraad ontvingen een adviesvraag over het besluit ‘Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen’ van viceminister-president Liesbeth Homans. Dit fonds omvat onder andere het ‘plattelandsfonds’.

In 2016 brachten SALV en Minaraad al advies uit over het decreet. De raden stellen vast dat dit advies geen aanleiding gaf tot wijzigingen van het ontwerp van decreet.

SALV en Minaraad brengen bij deze adviesvraag geen nieuwe elementen aan, maar benadrukken dat ze nog steeds achter de principes staan die in het advies bij het decreet werden vooropgesteld. Zo menen de raden onder meer dat:
  • een plattelandsfonds moet inzetten op de specifieke kenmerken van het platteland;
  • er nood is aan een kernversterkend beleid;
  • werk moet gemaakt worden van een instrument om een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten tussen lokale besturen te realiseren.
Lees het advies

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135