De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

Foto's van het SALV-evenement

02/08/2016

Op 24 juni 2016 vond het jaarlijkse SALV ontmoetings- en netwerkevenement plaats. De deelnemers kregen twee bedrijfsmodellen te zien op het akkerbouwbedrijf Hof ten Bosch in Huldenberg en het CSA-bedrijf Het Open Veld in Heverlee.

>> Klik hier voor de foto’s. 


 

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135