Rapporten workshop Landbouwinkomen

  De vaststelling dat het landbouwinkomen reeds jarenlang lager ligt dan het gemiddelde inkomen in Vlaanderen was voor de SALV de aanleiding om een studie met concluderende workshop te organiseren. Het doel was om een breder inzicht te verwerven in de problematiek van de landbouwinkomensvorming en in beleidsinstrumenten en private initiatieven die het landbouwinkomen positief kunnen beïnvloeden.
  De opdracht werd op 22 februari 2017 gegund aan de UGent, die in samenwerking met het ILVO de studie uitwerkte in drie rapporten:
  1.    Aspecten van inkomensvorming
  2.    Beleidsinstrumenten en private initiatieven
  3.    Simulaties
  De afsluitende workshop spoorde met de conclusies uit de studie, zoals de noodzaak aan een brede waaier aan instrumenten en initiatieven om het landbouwinkomen te verbeteren (toolbox). Er bestaat echter geen ‘one size fits all’ aanpak. Elk instrument uit de toolbox heeft zijn meerwaarde, afhankelijk van de context. Er is maatwerk nodig met een combinatie van instrumenten om adequaat op te treden tegen alle factoren die het landbouwinkomen negatief beïnvloeden. De SALV neemt als boodschap mee om aandacht te blijven hebben voor de problematiek van de landbouwinkomensvorming in de advieswerkzaamheden.

  Thema's en trefwoorden