Net als andere economische activiteiten, heeft landbouw een invloed op het milieu. Onder dit thema behandelt de SALV bodemkwaliteit, erosie, waterkwaliteit en –kwantiteit en luchtkwaliteit. Het landbouwbeleid besteedt de laatste jaren meer aandacht aan het milieu en de landbouwsector is onderhevig aan de milieuregelgeving.

    Ook de Minaraad en de SERV adviseren over milieuthema’s, vaak leidt dat tot gezamenlijke adviezen.