Landbouw, visserij en plattelandsbeleid zijn Vlaamse bevoegdheden en zijn daarmee onderhevig aan Vlaamse regelgeving. De SALV brengt ook adviezen uit over betere en eenvoudigere regelgeving, wat ook voor landbouw, visserij en platteland van belang is.

    Ook de SALV zelf vormt soms het onderwerp van het advies.