Arbeidsvraagstuk in de veeteelt

    Vanuit de veeteeltsector komen steeds meer vragen naar en over arbeidskrachten. Veranderingen zoals de schaalvergroting die veel bedrijven recent doorvoerden, een toegenomen aanwezigheid van digitale toepassingen en een veranderende rol van familieleden en gezin beïnvloeden de manier van werken. De Stichting Innovatie & Arbeid brengt in kaart hoe landbouwers in de veeteeltsector omgaan met het arbeidsvraagstuk en wat de uitdagingen zijn, vandaag en in de toekomst. De SALV zorgt met zijn aanwezige expertise in raad en secretariaat voor ondersteuning tijdens de opstart en verdere looptijd van het onderzoek.

    Thema's en trefwoorden