Veehouders vinden moeilijk werkkrachten

Vandaag heeft 29% van de melkvee- en varkenshouders één of meerdere externe werkkrachten in dienst. Een kwart van alle veehouders heeft plannen om mensen aan te werven in de toekomst. Motivatie en flexibiliteit zijn daarbij belangrijker dan ervaring. Maar financiële onzekerheid en complexe administratie weerhoudt veehouders ervan op zoek te gaan naar bijkomend personeel.

De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid bevroeg 428 melkvee- en varkenshouders over werkkrachten in hun sector. Daarbij werd zowel de huidige situatie in kaart gebracht als een blik geworpen op de toekomst. De SALV zorgde met zijn aanwezige expertise voor ondersteuning van het onderzoek.

De melkvee- en varkenshouderij kent een verscheidenheid aan bedrijven. De sector evolueert in Vlaanderen naar minder bedrijven en een grotere veestapel per bedrijf. Deze evolutie gaat gepaard met een relatief nieuwe uitdaging in de sector: een groeiende nood aan werkkrachten.

Noot: het rapport is van de hand van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid en bindt de SALV niet.