Landbouw en natuur hebben een bijzondere relatie met elkaar. Landbouw heeft een effect op de biodiversiteit, tegelijk heeft landbouw de biodiversiteit nodig. Landbouw en natuur zijn de grootste gebruikers van de open ruimte, samen verdedigen ze die, maar ze zijn ook ruimteconcurrenten. Het landbouwbeleid besteedt de laatste jaren meer aandacht aan natuur, anderzijds heeft ook natuurbeleid invloed op landbouw.

    Ook de Minaraad adviseert over natuur, vaak leidt dat tot gezamenlijke adviezen.