SALV-event 2015 - Met de botten aan: een kijk op landbouw en natuur

Met de botten aan: een kijk op landbouw en natuur

In 2015 kreeg de relatie tussen landbouw en natuur veel media-aandacht. Aanleiding hiervoor was de realisatie van Natura 2000 in Vlaanderen. Op het SALV-evenement van 2015 maakten de genodigden kennis met een landbouwbedrijf op de rand van een Natura 2000-gebied, met Europese topnatuur, met herstelbeheer en met de regelgeving. Dit alles werd ook schriftelijk samengebracht in een brochure.