Officiële communicatie, waaronder adviesvragen, richten aan:

Je kunt officiële communicatie, waaronder adviesvragen, richten aan:

 • Postadres: 
  Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
  Hendrik Vandamme
  Voorzitter
  Wetstraat 34-36
  1040 Brussel
 • Digitaal:
  t.a.v. de secretaris van de SALV, Koen Carels
  kcarels@serv.be