Wat doen we?

  De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij(SALV)adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen,zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

  Officiële communicatie, waaronder adviesvragen, richten aan:

  Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
  Dhr. Hendrik Vandamme
  Voorzitter
  Wetstraat 34-36
  1040 Brussel