Het Departement Landbouw en Visserij publiceerde elke twee jaar een uitgebreid Landbouwrapport (LARA) en een Visserijrapport (VIRA). Het LARA/VIRA bood een algemene beschrijving van de Vlaamse primaire sector op basis van de laatst beschikbare cijfers, met vooral aandacht voor structurele en economische indicatoren. Overeenkomstig de bepalingen in het SALV-decreet stond een stuurgroep het Departement Landbouw en Visserij bij de opmaak van het LARA/VIRA bij. Deze stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de SALV, naast medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, het projectteam en experten. Bovendien fungeerden verschillende SALV-leden en secretariaatsmedewerkers als lector voor het LARA/VIRA.

Na de opmaak van het Landbouwrapport 2020 besloot het Departement Landbouw en Visserij om zich meer toe te leggen op de structurele publicatie van toegankelijke data en meer gerichte rapportage. De publicaties zijn beschikbaar op Landbouwcijfers Vlaanderen: cijfers over de Vlaamse landbouw.