Het departement Landbouw en Visserij publiceert elke twee jaar een Landbouwrapport (LARA) en een Visserijrapport (VIRA). Het LARA/VIRA biedt een algemene beschrijving van de Vlaamse primaire sector op basis van de laatst beschikbare cijfers, met vooral aandacht voor structurele en economische indicatoren. Omdat landbouw en visserij een schakel vormen in een hele keten van sectoren, wordt het agrobusinesscomplex en de volledige keten in beeld gebracht.

Het SALV-decreet bepaalt dat een stuurgroep het departement bijstaat bij de opmaak van het LARA/VIRA. Deze stuurgroep bestaat, naast medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, het projectteam en experten, uit vertegenwoordigers van de SALV. Bovendien fungeren verschillende SALV-leden en secretariaatsmedewerkers als lector voor het LARA/VIRA.

LARA/VIRA: LARA-rapport 2018

De SALV-leden van de LARA/VIRA-stuurgroep 2018 en 2020 zijn:

  • Esmeralda Borgo (Bioforum Vlaanderen)
  • Emile Brouckaert (Rederscentrale)
  • Koen Carels (SALV-secretariaat)
  • Eric Claeys (ABS)
  • Remie Dewitte (Groene Kring)
  • Laurens De Meyer (Bond Beter Leefmilieu) met plaatsvervanger Freek Verdonckt (Natuurpunt)
  • Fran├žois Huyghe (Boerenbond)
  • Ann Nachtergaele (Fevia Vlaanderen)
  • Danny Vandebeeck (VAC)
  • Gert Van Thillo, Fedagrim