Jaarverslag SALV 2019

Thematische terugblik op 2019

Met een nieuwe thematische indeling leidt het jaarverslag van de SALV u door zijn activiteiten van 2019. Verken de adviezen, nota’s en evenementen via volgende thema’s:

  • Een nieuw landbouwbeleid in Europa… en Vlaanderen belicht het advies rond de ontwerpstrategie van het nieuwe GLB.
  • Landbouw en klimaat plaatst de principes centraal van klimaatslim boeren en een klimaatbestendige landbouw. Hiervoor reikte de SALV al eerste beleidswenken aan.
  • Socio-economische kijk op landbouw vestigt de aandacht op de inkomensvorming en de positie van de boer in de agrovoedingsketen en de bredere mondiale context. Instroom in de sector en de toegang tot productiemiddelen komen ook in deze rubriek aan bod.
  • Landbouw en ruimte stelt het optimaal functioneren van landbouw in de open ruimte centraal.
  • Landbouw en milieu behandelt zowel de bijdrage van de ecosysteemdiensten van het landbouwlandschap als de uitdagingen van landbouw op ecologisch vlak. Rond dit thema werkte de SALV vaak samen met de Minaraad en de SERV.
  • Visserij kijkt naar strategisch belangrijke dossiers voor de visserijsector zoals de prioriteitennota en het toekomstige visserijprogramma. Daarnaast komt het SALV-event 2019 aan bod dat innovatie ketens aan zee in de kijker zette.

Het jaarverslag blikt ook terug op het werk van de twee stagiairs die het secretariaat in 2019 versterkten. Oceanoloog Esteban Torreblanca organiseerde een succesvolle workshop rond klimaatadaptatie en visserij. Die gaf een aanzet voor beleidsaanbevelingen om te navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector.

Dominique Maris, studente bestuurskunde UGent, nam de werking van de SALV en zijn secretariaat onder de loep. Als resultaat ziet de evaluatie van de performantie van de adviesraad er nu heel anders uit. We kijken naar de input, throughput en output van de SALV.

Contact