SALV-uitdagingen van nu en straks

In 2017 heeft de SALV vijf uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw geïdentificeerd, op vraag van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement:

  1. Hoe kunnen we zo veel mogelijk land- en tuinbouwers behouden en laten instappen? (landbouw en economie)
  2. Hoe kunnen landbouwbedrijven optimaal functioneren binnen de Vlaamse multifunctionele open ruimte? (landbouw en ruimte)
  3. Hoe kunnen we de milieu-, klimaat- en natuurimpact van de landbouw binnen de milieugebruiksruimte houden? (landbouw en milieu/klimaat)
  4. Hoe realiseren we een maatschappelijk gedragen landbouw in Vlaanderen? (landbouw en maatschappelijk draagvlak)
  5. Hoe omgaan met en klaar zijn voor veranderingen? (landbouw en veranderingen)

Vier jaar later stelde de adviesraad vast dat die uitdagingen er niet kleiner op geworden zijn. De SALV besloot in 2021 dan ook om zijn werking rond de SALV-uitdagingen te hernemen, en dat om nog gerichter en doeltreffender te kunnen adviseren met het oog op een betere toekomst voor de land- en tuinbouwer.

In het kader van deze hernieuwde werking streeft de SALV naar een inhoudelijke verdieping, die nauwkeuriger de uitdagingen ontleedt waarvoor de land- en tuinbouw zal staan. Bovendien zal daarbij ook meer aandacht uitgaan naar antwoorden op die uitdagingen, naar kansen van nu en straks. De adviesraad zal de studie Farmers of the Future van het Joint Research Centre van de Europese Commissie hanteren als een vertrekpunt voor de analyse, en zal ook een beroep doen op zijn kennisnota Verdienmodellen in de land- en tuinbouw.

Visienota

In het kader van deze toekomstwerking gaat meer aandacht uit naar antwoorden op die uitdagingen, naar kansen van nu en straks. De adviesraad gaf eind 2022 vorm aan een visienota. Met de visienota biedt de SALV een algemene leidraad met gedragen perspectieven, handvaten en invalshoeken aan de beleidsmakers die de komende jaren oprecht willen bouwen aan een integraal duurzamere toekomst voor de landbouw in Vlaanderen. De per uitdaging aangeduide kansen zijn strategisch richtinggevend voor het toekomstig landbouw- en voedselbeleid. De SALV gaat er ook zelf mee aan de slag en zal het document de komende jaren hanteren ter oriëntering van concretere aanbevelingen in toekomstige adviezen, zoals de raad dat ook heeft gedaan met de nota van 2017.

Toekomstdialogen

Als aanzet voor de nieuwe werking organiseert de SALV vijf publieke toekomstdialogen. De dialogen verruimen courante perspectieven en vormen zo een prikkelende opstap naar de eigenlijke werking van de werkcommissie. Daarvoor nodigt de SALV ook experten van buiten de landbouwwereld uit, en organiseert de raad de dialogen in samenwerking met externe partners.

De eerste toekomstdialoog vond plaats op 14 december 2021, in samenwerking met BVLE. Op de agenda stond de Europese richtlijn die oneerlijk handelsgedrag in de agrovoedingsketen wil beteugelen (waar de SALV in het voorjaar al een advies over uitbracht) en welke andere initiatieven nodig zijn om de socio-economische positie van de boer te versterken.

Na dit eerste dialoogmoment rond landbouw en economie plant de SALV in 2022 nog vier andere toekomstdialogen, telkens rond één van de SALV-uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw: landbouw en ruimte, landbouw en milieu/klimaat, landbouw en veranderingen, landbouw en maatschappelijk draagvlak.

Visienota

Een duurzame toekomst voor landbouw in Vlaanderen: van uitdagingen naar kansen

In 2017 heeft de SALV vijf uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw geïdentificeerd, op vraag van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.

Lees de visienota

Verkennende nota

Uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de landbouw in Vlaanderen

Begin 2017 liet de secretaris van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement de SALV weten dat de commissie zich diepgaander zou gaan buigen over de duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Een insteek vanuit de SALV hoorde bij de verwachtingen, en dat met het oog op een daarop aansluitende gedachtewisseling met de SALV en zijn leden op 31 mei 2017.

Lees de verkennende nota

Webinar

Toekomstdialoog oneerlijke handelspraktijken

Op 14 december 2021 organiseerde de SALV in samenwerking met BVLE zijn eerste van een reeks toekomstdialogen rond een duurzame toekomst voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Naar het webinar Toekomstdialoog oneerlijke handelspraktijken

Webinar

Toekomstdialoog ruimte voor Landbouw

Op 22 februari 2022 organiseerde de SALV in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) organiseert de SALV een toekomstdialoog rond het thema ‘Ruimte voor Landbouw’.

Naar het webinar Toekomstdialoog ruimte voor Landbouw

Webinar

Toekomstdialoog Weerbaarheid en crisisbeheer

Op 21 maart 2022 vond de derde toekomstdialoog van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij plaats. Deze toekomstdialoog stond in het teken van crisisbeheer en weerbaarheid in de landbouwsector.

Naar het webinar Toekomstdialoog Weerbaarheid en crisisbeheer

Digitale toelichting

De Vlaamse landbouwers van de toekomst: uitdagingen en kansen: 12 landbouwprofielen voor de toekomst

Op 23 maart 2022 gaf het JRC een digitale toelichting over de studie Farmers of the Future, in het Engels. De studie biedt inzichten en benaderingen die relevant kunnen zijn in het kader van de nieuwe toekomstwerking van de SALV.

Naar de digitale toelichting De Vlaamse landbouwers van de toekomst

Digitale toelichting

De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen

Professor Willy Baltussen van Wageningen Universiteit gaf op 22 februari 2023 een digitale toelichting over eerlijke en echte prijzen.

Naar de digitale toelichting De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen

Digitale toelichting

Naar een betere inkomensvorming voor Vlaamse landbouwers. Inspiratie uit Franse wetgeving

Een vertegenwoordiging van de organisatie voor jonge landbouwers in Frankrijk, Jeunes Agriculteurs, gaf op 14 juni 2023 een toelichting over de werking van de Franse wetgeving EGalim en hun appreciatie ervan.

Naar de digitale toelichting Naar een betere inkomensvorming voor Vlaamse landbouwers. Inspiratie uit Franse wetgeving