Toelichting De Vlaamse landbouwers van de toekomst: uitdagingen en kansen: 12 landbouwprofielen voor de toekomst

Is er nog een toekomst voor landbouw in Vlaanderen? En hoe zal die toekomst er uitzien? Op welke manieren zullen de vijf SALV-uitdagingen voor een duurzame toekomst van de Vlaamse landbouw de ontwikkeling van de landbouw beïnvloeden?

De SALV gaat sinds het najaar van 2021 op zoek naar antwoorden op deze vragen, met het doel om perspectief en kansen te bieden aan de huidige en volgende generaties landbouwers in Vlaanderen. Als vertrekpunt van deze verkenning dient de studie Farmers of the Future van het Joint Research Center (JRC) van de Europese Commissie.

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) nodigde belangstellenden uit om deel te nemen aan een toelichting over deze studie door het JRC, op woensdag 23 maart 2022 (9.30 u. – 11 u.).

23 maart 2022, 09:30 - 23 maart 2022, 13:00