Verkennende nota. Uitdagingen duurzame toekomst landbouw in Vlaanderen

Vlaams Parlement
Commissie Landbouw Visserij en Platteland

Wat zijn de belangrijkste problemen en uitdagingen voor een toekomstige duurzame landbouw in Vlaanderen? In een verkennende nota geeft de SALV een antwoord op die vraag van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.

De SALV identificeerde 5 belangrijke uitdagingen:

1.    Hoe kunnen we zo veel mogelijk land- en tuinbouwers behouden en laten instappen?
2.    Hoe kunnen landbouwbedrijven optimaal functioneren binnen de Vlaamse multifunctionele open ruimte?
3.    Hoe kunnen we de milieu-, klimaat- en natuurimpact van de landbouw binnen de milieugebruiksruimte houden?
4.    Hoe realiseren we een maatschappelijk gedragen landbouw in Vlaanderen?
5.    Hoe omgaan met en klaar zijn voor veranderingen?

In de nota worden bij elke uitdaging de onderliggende problemen en discussie-elementen uitgewerkt.

 

Contact