De teelt van dieren en planten vraagt een grote oppervlakte: het landbouwareaal beslaat 45 procent van Vlaanderen. Dit landbouwareaal bestaat niet alleen uit akkerland en weilanden, maar bevat ook bedrijfsgebouwen: woningen, stallen en loodsen. In het sterk verstedelijkte Vlaanderen komt landbouw bovendien in aanraking met héél wat andere ruimtegebruiksvormen zoals wonen, natuur, industrie wat voor ruimteconflicten kan zorgen.