Jaarverslag SALV 2022

De SALV schreef vorig jaar maar liefst 23 adviezen waarvan er heel wat impact hadden op de verdere besluitvorming. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022. Zo wees de SALV prioriteiten en aandachtspunten aan in functie van het Europees Voorzitterschap van België in 2024 en droeg actief bij aan de ontwikkeling van het Vlaams voedselbeleid, een nieuw beleidskader dat voor de landbouw- en bredere agrovoedingssector tal van kansen biedt.

Ook wat de uiteenlopende milieu-uitdagingen betreft, maakte de adviesraad de standpunten van de belanghebbenden aan de beleidsmakers over. De Vlaamse land- en tuinbouwsector heeft een toekomstvisie nodig. Gelet op het sectoraal én breder maatschappelijk belang bracht de SALV in 2022 een visienota uit voor de vijf grote SALV-uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen.

De Technische Werkcommissie Visserij bracht zeven adviezen uit. Naast een uitgebreid advies over het Vlaams luik van het Europese Visserijprogramma 2023-2027 (EFMZVA) bekrachtigde de SALV adviezen die ingingen op de problematiek van ruimte voor visserij op zee, handhaving, enz.

In 2022 werkte de SALV samen met Vlaamse, federale én Europese onderzoeksinstellingen, en met experten uit verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

Contact