Visienota

In een strategische visienota formuleren de ledenorganisaties van de SALV unaniem antwoorden op de belangrijkste uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Die uitdagingen heeft de SALV in 2017 geformuleerd op vraag van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.

De toekomst van onze land- en tuinbouwsector staat meer dan ooit onder druk. Een positieve, duurzame toekomst vormt nochtans de beste waarborg voor de nabije productie van voldoende kwaliteitsvol voedsel en andere producten, conform de maatschappelijke normen en waarden die we zelf stellen. De urgentie is ook sociaal van aard. De vele uitdagingen, onzekerheden en de negatieve berichtgeving over landbouw hebben een grote psychische impact op onze landbouwers. Steeds meer landbouwers en hun opvolgers zien hun toekomst somber in. De sector wordt voor hen onleefbaar, de stiel is steeds minder vol te houden. Wie wil nog instappen in de sector? Wie wil en kan straks ons voedsel produceren?

Om de toekomst van onze landbouwers en van onze eigen duurzame landbouwproductie veilig te stellen, is er dringend bewustwording, visie en bovenal actie nodig op verschillende beleidsniveaus. Met de visienota biedt de SALV een algemene leidraad met gedragen perspectieven, handvaten en invalshoeken aan de beleidsmakers die de komende jaren oprecht willen bouwen aan een integraal duurzamere toekomst voor de landbouw in Vlaanderen. De per uitdaging aangeduide kansen zijn strategisch richtinggevend voor het toekomstig landbouw- en voedselbeleid. De SALV gaat er ook zelf mee aan de slag en zal het document de komende jaren hanteren ter oriƫntering van concretere aanbevelingen in toekomstige adviezen, zoals de raad dat ook heeft gedaan met de nota van 2017.

De uitdagingen ombuigen tot kansen, dat kan de land- en tuinbouwsector niet alleen. Naast inspanningen bij de andere actoren in het agrovoedingssysteem is ook een constructief beleid dat uitdagingen niet verder uitdiept maar effectief weet weg te werken noodzakelijk bij de verschillende overheden en beleidsdomeinen. In een zesde luik wijst de SALV daar een aantal bestuurlijke principes voor aan.

Contact