Advies geven over zeevisserij is één van de kerntaken van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. De Vlaamse zeevisserij is actief in de Belgische Noordzee, maar ook in andere EU-wateren (bijvoorbeeld de Ierse Zee, het Engels kanaal en de Golf van Biskaje) en heeft historische rechten in de Noorse wateren.

    De SALV geeft niet alleen advies over het strikte visserijbeleid, maar ook over andere beleidsinitiatieven die een invloed hebben op de visserij. Aangezien de Noordzee een federale bevoegdheid is in België, daar waar visserij een Vlaamse bevoegdheid is, kan het voorkomen dat de SALV ook advies verstrekt aan de federale overheid.

    Adviezen over visserij worden binnen de SALV opgemaakt door de Technische Werkcommissie Visserij (TWV). Afspraak is dat de adviezen die worden goedgekeurd door de TWV zonder verdere inhoudelijke discussie worden goedgekeurd door de SALV.