Advies programmadecreet BA 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.

De SALV grijpt de adviesvraag aan om ook een aantal optimalisaties van de werking van de RTC’s te formuleren ten behoeve van het landbouw- en visserijonderwijs en de sector.

Zo moet de overheid waken over de vraaggestuurde invulling van het opleidingsaanbod van de RTC’s. Die invulling moet ook aan de noden en behoeften van de landbouw- en visserijsector en het landbouw- en visserijonderwijs tegemoet komen.

Het is belangrijk dat de landbouw- en visserijsector rechtstreeks betrokken wordt bij de opmaak van de strategische en operationele doelstellingen van de RTC’s. De landbouw- en visserijsector maakt op heden geen deel uit van de strategische stuurgroep van de RTC’s.

Door een aantal drempels weg te nemen kan de overheid de belangstelling in duaal leren bij land- en tuinbouwbedrijven en bij reders vergroten.

Ten slotte vindt de SALV het evident dat landbouw- en visserijopleidingen kunnen genieten van extra werkingsmiddelen, zoals het voorontwerp van programmadecreet voor materiaalintensieve opleidingen vooropstelt.

Contact