Advies prioriteitennota visserij 2024-2029

advies op eigen initiatief

Zorg dat de Vlaamse visserijketen zijn troeven kan blijven uitspelen voor een duurzame voedselvoorziening. Met deze boodschap richt de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV eensgezind de blik vooruit. Naar aanleiding van het verkiezingsjaar 2024 en de bestuurlijke wissels op Vlaams, federaal en Europees niveau maakt de commissie haar aandachtspunten voor het visserijbeleid kenbaar aan de toekomstige beleidsmakers. Een duurzame en performante visserijsector staat garant voor de aanvoer van lokaal aangelande visserijproducten en draagt zo bij aan de strategische voedselautonomie in eiwitrijke voedingsbronnen. Ruimte om te vissen en maatwerk dat de eigenheid van onze vissersvloot en zijn duurzaamheidsinspanningen weet te erkennen, vormen twee cruciale elementen voor een geslaagd visserijbeleid. Deze elementen worden in de prioriteitennota inhoudelijk verder uitgewerkt.

Zo is er volgens de adviesraad nood aan maatwerk in het beleid op het vlak van:

  • verdere verduurzaming van visserijbeheer en visserijactiviteit via de uitrol van precisievisserij,
  • de generatiewissel en de bevordering van instroom,
  • het investeringsbeleid,
  • samenwerking in de visserijketen vanuit zijn eigenheid en specificiteit,
  • promotie van vis,
  • effectieve regelgeving die perspectief biedt,
  • visserijonderzoek.

Een visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee is noodzakelijk om de plaats van visserij te waarborgen naast andere vormen van ruimtegebruik in de Belgische, Europese en wateren van derde landen. De SALV vraagt dan ook om met de aanbevelingen en principes uit de recente adviezen over ruimtegebruik op zee rekening te houden binnen Belgiƫ en Europa.

Contact