Advies verzameldecreet Landbouw en Visserij 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten over het landbouw- en visserijbeleid

De SALV pleit ervoor om de nomenclatuur en de inhoudelijke afbakening van het nieuwe Agentschap Landbouw en Zeevisserij te verruimen met voedselbeleid. Zo zal de Vlaamse Regering de vooruitgang die de Vlaamse overheid heeft gemaakt rond de uitwerking van een Vlaams voedselbeleid verankeren. De adviesraad blijft alvast als daartoe geijkt adviesorgaan het voedselbeleid prominent opvolgen en met advieswerk ondersteunen.

De SALV doet deze aanbeveling in het kader van het ontwerp van Verzameldecreet. Dat suggereert wijzigingen aan bestaande decreten rond het landbouw- en visserijbeleid.

In zijn advies geeft de adviesraad de beleidsmakers ook de volgende raadgevingen mee:

  • Pas met de uitbreiding van het doelstellingenkader van het Vlaams landbouwbeleid ook de beschikbare budgetten aan. Breid de budgetten uit en vermijd zo waterbedeffecten. Ondersteun initiatieven die de socio-economische uitdagingen in de sector tegemoet treden.
  • Versterk de vertegenwoordiging van landbouwactoren in representatieve organen op verschillende decentrale beleidsniveaus.
  • Zet meer in op begeleiding van toekomstplanning op bedrijfsniveau en zorg zo voor meer overnames in de sector.
  • Stel opleidingskwaliteit centraal in het nieuwe registratie- en erkenningssysteem voor aanbieders van landbouweducatie.
  • Ontwikkel een regelgevend kader voor de handel in plantaardig teeltmateriaal dat waar mogelijk relevant en wenselijk coherent is met de geldende kaders binnen en buiten BelgiĆ«. Betrek daarbij de sector. Evalueer tijdig de werking van de bevoegdheidsverdeling rond plantengezondheid, ook op lokaal niveau.
  • Verbeter de economische landbouw- en zeevisserijrapportage. Blijf als overheid ook investeren in kwalitatieve analyse en kennisontwikkeling.

Contact