Advies routekaart naar een marien actieplan

advies op eigen initiatief

Streef de doelstellingen voor de bescherming en duurzaam beheer van de mariene omgeving na met aandacht voor socio-economische duurzaamheid en de behoeften van de visserijgemeenschappen. Die boodschap geeft de SALV aan de Vlaamse overheid wanneer zij de routekaart naar een marien actieplan voorbereidt. De Europese Commissie vraagt aan de lidstaten om zo’n routekaart op te maken als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om visserij en aquacultuur duurzamer en veerkrachtiger te maken. De SALV biedt met dit advies een proactieve insteek voor de opmaak van deze routekaart. Enkele kernaanbevelingen zijn:

  • Maak op Europees niveau duidelijk dat de Vlaamse visserijsector in nauwe samenwerking met het visserijonderzoek volop inzet op precisievisserij. De visserijsector onderneemt vandaag al inspanningen om selectiever te vissen en de impact op de zeebodem te verminderen. Daarnaast investeert, innoveert en anticipeert de sector op nieuwe ontwikkelingen om het beheer van visbestanden en de visserijactiviteit verder te verduurzamen.
  • Bied voldoende financiering voor innovatie in functie van deze verdere verduurzaming.
  • Betrek de belanghebbenden bij de ontwikkeling van het marien actieplan en koppel terug over het eindresultaat met de Technische Werkcommissie Visserij van de SALV.

Naast deze algemene aanbevelingen formuleert de adviesraad toegespitste aanbevelingen op elk onderdeel van het marien actieplan. Deze aanbevelingen handelen over duurzame visserijpraktijken en bijvangst, vermindering van de impact op de zeebodem, nood aan een toekomstgerichte benadering voor een eerlijke en rechtvaardige transitie, en monitoring en handhaving.

Contact