Advies algemene landschapszorg & Vlaamse parken

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet houdende algemene landschapszorg en Vlaamse Parken

Zoek naar ‘wins’ voor de land- en tuinbouwsector zodat het parkenbeleid aantrekkelijk en kansrijk wordt voor deze bedrijven in en nabij de Vlaamse Parken. Dat is de voornaamste boodschap die de SALV heeft bij het ontwerp van decreet over Vlaamse Parken en algemene landschapszorg. Dat decreet bepaalt de doelstellingen en de voorwaarden rond organisatie waar Nationale Parken en Landschapsparken aan moeten beantwoorden.

Het is onduidelijk welke structurele opportuniteiten de Vlaamse Parken te bieden hebben voor de erin en nabij gelegen land- en tuinbouwbedrijven. Een aantrekkelijk en kansrijk parkenbeleid erkent de verschillende uitdagingen waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd en zoekt mee naar oplossingen. Belangrijk daarbij is dat het beleid de vele uitdagingen rond onder andere de samenhang van landbouw en economie, ruimte en maatschappelijk draagvlak tegemoet treedt met concrete sleutels, zonder trade offs te veroorzaken die (sommige van) de uitdagingen nog groter maken. Dit noopt tot beleidscoherentie binnen het parkenbeleid via de formulering van strategische hoofdlijnen op Vlaams niveau in samenspraak met de land- en tuinbouwsector en een gedragen concretisering ervan op parkniveau. De adviesraad vraagt onder meer ook om de werking rond voedsellandschappen te integreren in de Landschapsparken.

Verder neemt de adviesraad aanbevelingen op rond onder meer het beleidsvoorbereidingsproces, de oppervlaktedoelstellingen van de Vlaamse Parken en het belang van lokaal draagvlak, inspraakmomenten en een stimulerend parkenbeleid.

Verken de SALV-uitdagingen van nu en straks.

Contact