Naar een betere inkomensvorming voor Vlaamse landbouwers

In zijn recente advies dat een actiever en breder socio-economisch beleid rond landbouw bepleit, wijst de SALV op de Franse wetten EGalim. Die bieden een wettelijke omkadering om tot een betere landbouwinkomensvorming te komen. Dit wetgevend pakket is tot stand gekomen vanuit de États Généraux de l’Alimentation en vandaar bekend onder de naam EGalim. De Franse context kan inspiratie bieden om binnen Vlaanderen (en België) een wetgevend initiatief tot stand te brengen als een stevig fundament voor eerlijke en evenwichtige prijsvorming en een gelijk speelveld in het internationale agrohandelsverkeer.

Daarom liet de SALV zich op 14 juni informeren over de wetten EGalim. Een vertegenwoordiging van de organisatie voor jonge landbouwers in Frankrijk, Jeunes Agriculteurs, gaf toelichting over de werking van de Franse wetgeving en hun appreciatie ervan. Daarna bood de Vlaamse evenknie Groene Kring vanuit het perspectief van de Vlaamse jonge boeren een reflectie over de initiatieven in Frankrijk en waar aandacht voor nodig is in Vlaanderen/België. Een interessante vragenronde tussen Jeunes Agriculteurs en de ledenorganisaties van de SALV sloot deze boeiende, internationale gedachtewisseling af.

Eerder liet de adviesraad zich al informeren over de aanpak en onderzoeksbevindingen rond eerlijke en echte prijzen in Nederland. De beleidsaanbevelingen voor een actiever en breder socio-economisch beleid rond landbouw, de hoorzittingen en gedachtewisselingen hierover en de toekomstige werkzaamheden van de adviesraad rond socio-economische thema’s bouwen verder op de kansen die de SALV-Visienota in algemene termen detecteerde als antwoord op de uitdagingen rond landbouw en economie.