Jaarverslag SALV 2021

Het jaarverslag 2021 illustreert de rol en impact van de SALV als adviesorgaan voor landbouw en visserij, waarin de ganse agrovoedingsketen, de consument en de ngo’s vertegenwoordigd zijn. In 2021 schreef de SALV 21 adviezen rond een breed scala aan thema's die de land- en tuinbouw en de visserijsector hard bezighouden. Naast een thematisch overzicht van de afgeleverde adviezen van de adviesraad, biedt het jaarverslag ook een inzicht in de impact die de SALV heeft uitgeoefend in de concrete adviesdossiers en via zijn communicatie. Nieuw dit jaar was de inrichting van (hybride) dialoogmomenten, in het kader van een advies inzake klimaatadaptatie en in het kader van de toekomstwerking van de SALV.

Die toekomstwerking is gericht op het formuleren en verdiepen van perspectief en kansen ten overstaan van de SALV-uitdagingen, die de adviesraad in 2017 heeft geformuleerd, en wordt dit jaar verdergezet.

Ook in 2022 zal de adviesraad blijven inzetten op dialoog en interactie tussen de belanghebbenden in de landbouw en visserij en het vergroten van zijn impact op de beleidsontwikkeling en het maatschappelijk debat. Dat doet de SALV alvast binnenkort door op 24 juni 2022 zijn netwerk opnieuw samen te brengen op zijn jaarlijks event, dat dit jaar te Leuven plaatsvindt en in het teken staat van (lokaal) voedselbeleid.

De SALV keurde het Jaarverslag 2021 goed tijdens zijn raadszitting op 17 mei 2022.

Contact