Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29/04/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • voorontwerp programmadecreet BA 2022
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en bijhorende plan-MER: svz SALVwerkcommissie gevolgd door tour de table met de leden van de SALV
 4. Werking van de SALV
  • Toelichting bij en goedkeuring van het SALV-jaarverslag 2021
  • SALV-event 24/6/2022 te Leuven
 5. Rapportering uit de TWV
  • Workshop exploratieronde Vlaamse Voedselstrategie (14/4)
  • Adviesdossier erkenning PO’s en BO’s sector visserij en aquacultuur
 6. Varia
 7. VDAB-stage Beray Cayli: Nutriëntenterugwinning uit mest: presentatie stagerapport gevolgd door gedachtewisseling met de leden van de SALV én externe genodigden betrokken in het stagerapport