Advies duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Minister Joke Schauvliege vraagt de SALV en de Minaraad om advies over het Actieplan duurzaam gebruik van pesticiden 2018-2022. Dit Vlaamse actieplan maakt deel uit van het nationale actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN).

SALV en Minaraad zijn het eens met de doelstelling om de impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

In het algemeen wijzen de raden op het belang van afstemming van normen, technieken en indicatoren tussen de verschillende overheden in binnen- en buitenland. Voor de intra-Belgische afspraken vinden SALV en Minaraad dat de NAPAN taskforce zijn coördinerende rol nog meer kan waarmaken.

Wat particulieren betreft vinden SALV en Minaraad dat een cascade gehanteerd moet worden:

  1. Voorkomen van gebruik, bijvoorbeeld door een doordachte aanleg van tuinen.
  2. Toepassen van duurzame alternatieve methoden. Deze methoden moeten ook grondig onderzocht worden.
  3. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en biologische gewasbeschermingsmiddelen met verwaarloosbare effecten.

Er is binnen de raden geen overeenstemming over een eventueel verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2020.

Voor professionele gebruikers

  • wijzen SALV en Minaraad op het belang van opleiding en sensibilisering.
  • vragen de raden om de effecten van bestaande maatregelen in kaart te brengen en om alle acties, ook deze die door de private sector genomen worden, op te nemen in het plan.
  • zijn de raden het eens met een streven naar een maximale reductie van drift. Er is echter geen consensus of er bij verdere impactreductie nog meer moet ingezet worden op ruimtelijke en meteorologische bepalingen.
Samenwerking met
Minaraad