Advies Europees voorzitterschap 2024

advies op vraag
Departement Landbouw en Visserij

De SALV ziet in het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad een uitgelezen kans om de rol van landbouw en visserij te onderlijnen in de strategische autonomie van de Europese Unie. De beleidsmakers van het federale en Vlaamse beleidsniveau moeten zes strategische kernthema’s op de Europese agenda plaatsen, die tegemoetkomen aan de SALV-uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw.

  1. Voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit in een integraal duurzamer voedselsysteem.
  2. Een aantrekkelijk landbouw- en visserijinkomen voor productie en diensten, in een faire en leefbare landbouw- en visserijeconomie.
  3. Meer kwalitatieve instroom van jonge boeren en vissers, geruggesteund door perspectief, zekerheid en ondersteuning.
  4. Een effectief én rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid dat de verdere verduurzaming van het ganse voedselsysteem waarborgt.
  5. Ruimte voor maatwerk in land- en tuinbouw en de Belgische visserij.
  6. Eerlijke handelspraktijken en een harmonisatie van regelgeving, in Europa en in de wereld.

De SALV vraagt verder om diverse aandachtspunten te honoreren binnen de beleidskaders die voor landbouw, visserij en voeding relevant zijn (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Green Deal, visserijbeleid, handelsbeleid).

Het Belgisch voorzitterschap biedt de kans om de Vlaamse agrovoedingsketen voor het voetlicht te plaatsen. De SALV reikt hiervoor enkele voorstellen aan.

De adviesraad formuleert dit advies op verzoek van het Departement Landbouw en Visserij, met als doel algemene aanbevelingen mee te geven in een vroege voorbereidingsfase van het Belgisch voorzitterschap. De SALV kijkt ernaar uit om in een verdere fase van voorbereiding opnieuw te worden betrokken.

Contact