Advies instrumentendecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
Joke Schauvliege

Het Instrumentendecreet biedt heel wat potentieel om de doelstellingen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te realiseren. Daarvoor is een doordachte hertekening van het Instrumentendecreet nodig. Dat concludeert de SALV in een gezamenlijk advies met de SARO, de Minaraad en de SERV.

Met het Instrumentendecreet wil de Vlaamse Regering de beleidsdoelstellingen uitvoeren van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Zij verscherpt de motiveringsplicht, introduceert nieuwe omgevingsinstrumenten, en harmoniseert de procedures van zowel oude als nieuwe instrumenten. De adviesraden onderschrijven die beleidsintenties. Ze wijzen tegelijk op verschillende aandachtspunten in het Instrumentendecreet.

  • De budgettaire impact, zowel van de nieuwe procedures als van de hervormingen van het compensatiesysteem.
  • De afstemming met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
  • Het verschil tussen de gewone en verscherpte motiveringsplicht.
  • De toepassingsvoorwaarden van verschillende instrumenten.Het ontwerp van de nieuwe instrumenten.
  • Het gaat hierbij over de contract-convenantbenadering en de verhandelbare ontwikkelingsrechten.
  • De doelstelling van de billijke schadevergoeding, eveneens een nieuw instrument.
  • De structuur en leesbaarheid van het Instrumentendecreet.

Een correcte uitvoering vereist een grondige hertekening van de contract-convenantbenadering. Het instrument stelt lokale overheden in staat om op basis van een convenant met de Vlaamse overheid zonevreemde functies tijdelijk toe te staan. Zonder een doordachte uitvoering komt de beschikbaarheid van betaalbare leegstaande hoeves voor landbouwers in het gedrang. De SALV wees in een eerder advies al op het belang van een gecoördineerde strategie die de verschillende reconversievraagstukken inzake leegstaande hoeves omvat. Een ad hoc beleid kan bovendien de leefbaarheid van de openruimtegebieden aantasten. Samen met de andere adviesraden vraagt de SALV daarom in dit gezamenlijk advies opnieuw om de contract-convenantbenadering in de huidige vorm niet in te voeren.

Samenwerking met
SERV
SARO
Minaraad