Advies onteigeningsbesluit

    advies op vraag
    Vlaams minister-president
    Geert Bourgeois

    De SALV vindt dat het uitvoeringsbesluit van het onteigeningsdecreet op correcte wijze uitvoering geeft aan het decreet. De SALV waardeert dat de raad over dit procedurebesluit om advies werd gevraagd.

    De raad blikt wel terug naar zijn advies over het onteigeningsdecreet. De Vlaamse Regering antwoordde op dit advies dat verschillende elementen hun uitwerking moeten krijgen in de te herziene pachtwet. De SALV vraagt om deze elementen niet uit het oog te verliezen.