Advies open strategische autonomie

advies op eigen initiatief

Erken, bestendig en versterk de strategische waarde van landbouw, visserij en voeding in het toekomstige Vlaams, federaal en Europees beleid. Vertrek daarbij vanuit de troeven van het eigen agrovoedingslandschap en voedselsysteem en houd rekening met kwetsbaarheden en uitdagingen met betrekking tot de milieugebruiksruimte.<:P>

Met deze boodschap snijdt de SALV een eigen benadering aan van het concept ‘open strategische autonomie’ en benadrukt de adviesraad de strategische waarde van de eigen primaire productie en de verwerkende industrie die zich positioneren te midden van een bredere wereld. Een reflex hierover wordt des te belangrijker in een wijzigende geopolitieke context met recente ontwikkelingen als COVID-19, oorlog in Oekraïne en Gaza, de economische rivaliteit tussen de VS en China, de almaar zichtbaar wordende klimaatverandering …

De SALV benadert ‘open strategische autonomie’ vanuit de kansenkaart van zijn Visienota voor een duurzame toekomst voor land- en tuinbouw (inclusief visserij). Van hieruit formuleert de adviesraad diverse aanbevelingen die aansluiting vinden bij volgende ‘aanvliegroutes’ om open strategische autonomie te benaderen:

  1. economisch
  2. toegang tot productiemiddelen arbeid – kapitaal – landbouwgrond/visserijruimte
  3. klimaat, milieu en biodiversiteit
  4. vermindering van de afhankelijkheid van externe inputs en circulariteit op vlak van energie en materialen
  5. governance

Om dit advies voor te bereiden en zich te informeren over het concept, organiseerde de SALV sinds eind vorig jaar 4 webinars rond dit thema met internationale en Vlaamse experten.

Contact