Advies publieke landbouwgronden

advies op eigen initiatief

Stop de ongebreidelde uitverkoop van publieke landbouwgronden. Dat is de kernboodschap van de SALV aan de verschillende overheden met betrekking tot de omgang met publiek landbouwpatrimonium. De adviesraad bracht dit thema samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) onder de aandacht van het maatschappelijk werkveld en het brede publiek tijdens een informatief netwerkmoment op 18 april.

Als conclusie van dit netwerkmoment gaf SALV-voorzitter Hendrik Vandamme al aan dat alle overheden hun waardering voor land- en tuinbouw kunnen uiten door verstandig om te gaan met hun onroerend patrimonium dat geschikt is voor voedselproductie, net zoals hun voorgangers eeuwen geleden en eeuwenlang deden. Het is ook tijdens dit event dat de SALV-voorzitter aankondigde dat een advies in aantocht was. Op 28 juni volgde de unanieme goedkeuring ervan door de adviesraad.

  • Hou publieke landbouwgronden zo veel mogelijk in bezit, minstens tot er beleidskaders zijn om de agrarische finaliteit van de gronden veilig te stellen.
  • De SALV roept lokale besturen op om met en op publieke landbouwgronden een landbouwversterkend, bedrijfsgericht beleid te ontwikkelen vanuit diverse invalshoeken.
  • Promoot, ondersteun en beloon als Vlaamse overheid zulk landbouwversterkend en bedrijfsgericht beleid ten aanzien van publieke landbouwgronden.
  • Een striktere regelgeving en een breed pallet aan slagkrachtige instrumenten om zonevreemd en oneigenlijk gebruik van landbouwgronden aan te pakken, is essentieel. Dit is een belangrijke opdracht voor de Vlaamse Regering.
  • Naast algemene aanbevelingen duidt de SALV het potentieel van publieke landbouwgronden met aanvullende inzichten en aanbevelingen op basis van zijn Visienota.

Contact