Advies stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans

  SALV en Minaraad ontvingen een adviesvraag over het besluit ‘Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen’ van viceminister-president Liesbeth Homans. Dit fonds omvat onder andere het ‘plattelandsfonds’.

  In 2016 brachten SALV en Minaraad al advies uit over het decreet. De raden stellen vast dat dit advies geen aanleiding gaf tot wijzigingen van het ontwerp van decreet.

  SALV en Minaraad brengen bij deze adviesvraag geen nieuwe elementen aan, maar benadrukken dat ze nog steeds achter de principes die in het advies bij het decreet werden vooropgesteld staan. Zo menen de raden onder meer dat:

  • een plattelandsfonds moet inzetten op de specifieke kenmerken van het platteland;
  • er nood is aan een kernversterkend beleid;
  • werk moet gemaakt worden van een instrument om een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten tussen lokale besturen te realiseren.
  Samenwerking met
  Minaraad

  Thema's en trefwoorden