Advies VLAREM-trein

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Schrap de bijkomende voorwaarden die de geldigheid van een bodemstaal kunnen doen vervallen. Zo luidt een van de adviesstandpunten van de SALV en de Minaraad over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering, dat het VLAREM en een aantal andere wetgevende teksten wijzigt.

Met de bijkomende voorwaarden wil de Vlaamse Regering oude staalnames kunnen herroepen met nieuwe bodemmonsters. De adviesraden wijzen erop dat er al maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de staalnames te verhogen. Daarnaast is er een systeem van erkende laboratoria en staalnemers ontwikkeld. Bij fouten dient men de controle op dat systeem te verscherpen, zo stellen de adviesraden.

De bodemstalen bepalen de pH en het organisch koolstofgehalte. Beide waarden vormen parameters voor de indeling van bodems naar erosiegevoeligheid. Die categorisering vertaalt zich in randvoorwaarden inzake bodembeheer, die gekoppeld zijn aan de directe inkomenssteun.

Samenwerking met
Minaraad