Advies wijziging VLAREM

  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Briefadvies over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014

  De SALV sloot zich op eigen initiatief aan bij het adviesproces van de Minaraad over de implementatie van de MCP-richtlijn, de NEC-richtlijn en verordening 592/2014. De richtlijnen bevatten onder meer emissienormen van gassen die van belang zijn voor stookinstallaties die ook in de glastuinbouw benut worden. Ook de emissies van de dierlijke productie worden deels gevat door deze richtlijnen. De verordening laat het verstoken van dierlijk vet en van kippenmest toe.
  De leden van SALV en Minaraad konden geen overeenstemming bereiken over de manier waarop de richtlijnen en de verordeningen in Vlaanderen geïmplementeerd worden. In het advies worden twee standpunten opgenomen:
  -    Standpunt ABVV, ACV, BBL, Gezinsbond, BV OECO, Landelijk Vlaanderen en Natuurpunt
  -    Standpunt ABS, Boerenbond, Groene Kring, FEVIA Vlaanderen, Fedagrim, UNIZO,  VBT en Voka

  Samenwerking met
  Minaraad

  Thema's en trefwoorden