Briefadvies drinkwaterbesluit

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Koen Van den Heuvel

De SALV bracht een gezamenlijk advies uit met de Minaraad en de SERV over diverse wijzigingen in het Drinkwaterbesluit. Het voorontwerp van besluit omvat onder meer een regeling inzake de afkondiging van preventieve maatregelen bij een dreigend kwantiteitsprobleem voor drinkwater met verduidelijking van de rechtsgrond voor het mandaat van de gouverneur, de burgemeester en de minister, alsook de onderlinge afstemming en hiërarchische verhouding tussen die mandaten. De adviesraden vragen om een eenduidig, helder communicatiesysteem te ontwikkelen op maat van de diverse doelgroepen. Binnen het kader van de hiërarchie tussen de politieke niveaus dient er bovendien voldoende aandacht te worden besteed aan gebiedsgerichte differentiatie. Ze wezen verder op het belang van een goede afstemming met het DABM en de werking van de droogtecommissie. De adviesraden gaven ten slotte aan dat het initiatiefrecht van de (politieke) verantwoordelijken moet gewaarborgd worden. Het voorontwerp van besluit schrijft daarentegen voor dat politiek verantwoordelijken enkel nog na verzoek van de VMM tot gebruiksbeperkingen kunnen overgaan.

Samenwerking met
Minaraad
SERV