Briefadvies rationalisering fiscale gunstmaatregelen

advies op eigen initiatief
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein

In het eerste briefadvies gaat de raad in op een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De raad vindt het positief dat aandacht wordt besteed aan de vereenvoudiging van de regelgeving, een belangrijk item waarover de raad al adviseerde in zijn advies van 28 oktober 2016. Daarnaast apprecieert de SALV dat de voorwaarden voor een verlaagd verkooprecht van 6% bij ruilovereenkomsten voor landbouwpercelen werden aangepast. Hierdoor wordt dit instrument beter inzetbaar.