Onderzoekspaper performantiemeetsysteem

Stageopdracht: ontwikkeling van een verbeterd performantiemeetsysteem voor de SALV

Dominique Maris, studente Bestuurskunde aan de UGent, bestudeerde tijdens haar stage de werking van SALV en secretariaat. Haar rapport bevat aanbevelingen die het performantiemeetsysteem en de werking van de SALV en zijn secretariaat kunnen verbeteren.

Voor de onderbouwing van de keuze en invulling van de prestatie-indicatoren baseerde Dominique Maris zich op een uitgebreide literatuurstudie . “Maar een theoretische beschouwing alleen geeft geen goed beeld van de vereisten en voorwaarden waaraan een sterk presterende adviesraad moet voldoen,” stelt Maris. “Inzicht in de visie van de verschillende interne en externe stakeholders is ook belangrijk.” Dus nam Maris tal van interviews af met vertegenwoordigers uit de ledenorganisaties van de SALV en met andere betrokkenen binnen de overheid.

Zij vindt het raadzaam om verder te bouwen aan een slimme communicatiestrategie voor de adviesraad. Dat vereist onderzoek naar de juiste timing van de communicatie en de gewenste transparantie, alsook het gebruik van geschikte communicatievormen van vandaag en morgen.

Koen Carels, secretaris SALV: “Het rapport belandt zeker niet in een schuif. Integendeel: we bekijken nu hoe we de aanbevelingen kunnen vertalen naar een verbeterde werking van het secretariaat en onze adviesraad.”

Noot: het rapport is van de hand van een externe onderzoeker en bindt de raad bijgevolg niet.