Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 24/09/2021
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Fitfor55
  • Programmadecreet begrotingsopmaak 2022
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg: voorontwerp voorkeursbesluit
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Soortenschadebesluit n.a.v. geïntegreerd verslag ANB
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen
  • Voedselbeleid: traject naar Vlaamse voedselstrategie
  • Klimaatbeleid: VEKA transversale stroomgroep
  • Waterbeleid: CIW klankbordgroep 2/12 + update reactief afwegingskader
 6. TWV
  • Bekrachtiging SALV-advies 'Naar een balans tussen natuurherstel en een duurzame kustvisserij'
  • Rapportering uit de TWV
 7. Werking van de SALV
 8. Varia