Raadszitting

13:30 - 15:45
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 26/04/2024
 2. Advies ter goedkeuring
  • GLB SP 2023-2027 voorbereidingsproces
 3. Toelichting bij het INBO-onderzoeksprogramma Landbouw en Biodiversiteit door Myriam Dumortier en Peter Van Gossum
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Welbevinden in de land- en tuinbouw
  • Publieke gronden
  • Open strategische autonomie
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Rapportering uit MoCOM 4/6/2024
  • SERV-leercyclus N-problematiek 16/5
  • Socio-economisch landbouwbeleid
  • Memoranda en visieteksten
 6. Technische Werkcommissie Visserij
 7. Werking van de SALV
  • SALV-secretariaat
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • SALV-event 2024
 8. Varia