Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 07/06/2024
 2. Toelichting bij het memorandum 2024 van SPW ARNE door Bénédicte Heindrichs + délégation gevolgd door toelichting bij het memorandum 2024-2029 van het agentschap LV door Patricia De Clercq gevolgd door gedachtewisseling met de leden van de SALV
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Welbevinden in de land- en tuinbouw
  • Publieke gronden
  • Open strategische autonomie
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • CIW klankbordgroep 18/6 en Waterzekerheidsdoelstellingen 16/9
  • Studiedag Vlaamse bio-economie
  • Plato 13/6
  • Voedselcoalitie 17/6
 5. Technische Werkcommissie Visserij
 6. Werking van de SALV
  • SALV-secretariaat
  • SALV-event 13/09/2024
  • Planning inclusief adviesdossiers
 7. Varia