TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 • Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 28 maart 2024
 • Toelichting door Jesse Verhalle van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst Marien Milieu bij het marien ruimtelijk plan (MRP) 2026-2034 (publieke consultatie 28/5-27/8)
 • Voorstelling door Stefan Teerlinck van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ), gevolgd door gedachtewisseling met TWV-leden
 • Goed te keuren adviezen
  • Kaderprojectbesluit complex projext nieuwe sluis Zeebrugge
 • Adviezen in voorbereiding
  • Naar een structurelere beleidswerking welbevinden in de primaire sectoren
  • Open strategische autonomie
 • Opvolging van reeds verleende adviezen
  • Routekaart naar een marien actieplan
 • Inhoudelijke dossiers
  • Maatregelen ter bescherming van de bodemintegriteit in het Belgisch deel van Noordzee, een stand van zaken
  • Greater North Sea Basin Initiative, opvolging vanuit de TWV
  • ILVO-denkoefening 'Toekomst voor de kustvisserij', terugblik met de TWV
  • Offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke
 • Werking TWV
  • Samenstelling van de TWV en svz hersamenstelling SALV
  • Zelfevaluatie van de TWV, mandaatperiode 2020-2024
 • Varia