TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 01/04/2021
 2. Goedkeuring ontwerpadvies 'Ruimte om te vissen'
 3. Inhoudelijke dossiers
  • Wet Marien Milieu
  • Visserijmaatregelen in BDNZ
  • Voedselbeleid (GO4Food)
  • Relatie EU-UK
  • Andere (tour de table)
 4. Varia