Advies benamingen voor visserijproducten

advies op eigen initiatief

Transparantie voor de consument moet primeren bij de benaming van visserijproducten. Dat stelt de SALV in zijn advies over de vervanging van het KB van 22 mei 1996 dat het gebruik van visbenamingen voor visserijproducten regelt. De adviesraad vraagt om courante visbenamingen te gebruiken als voorkeursbenaming, bijvoorbeeld ‘pladijs’ in plaats van ‘Europese schol’. Naast een duidelijke en tijdige communicatie hierover vraagt de SALV ook om kennisdeling en opleiding te ondersteunen en om in overleg met de sector een overgangsperiode te voorzien.