Advies crisis als momentum

advies op eigen initiatief
Snel crisismanagement en doorstart naar schone scheepsenergie

De oorlogssituatie in Oekraïne laat ook de visserijsector niet ongemoeid. De uitbatingskosten zijn immens gestegen. Toch blijven de Belgische vissersvaartuigen uitvaren en de visserijketen bevoorraden. Om de aanhoudende crisis en de weerslag ervan op de rederijen binnen de visserijsector te kenteren, doet de SALV volgende aanbevelingen:

  • Zet in op de energietransitie in de visserijsector door onderzoek naar en voorzieningen in haalbare, betaalbare en schonere scheepsenergie te versnellen.
  • Schakel op korte termijn crisisinstrumenten in om de sector uit de huidige energiecrisis te loodsen. De SALV wijst op enkele Europese instrumenten die door de lidstaten moeten worden geactiveerd (steun uit het visserijprogramma, de-minimissteun) en vraagt om alternatieve financieringsmogelijkheden te verkennen.
    Natuurpunt/BBL formuleert een minderheidsstandpunt omtrent dit tweede punt.

Contact