Advies marien ruimtelijk plan 2020-2026

advies op eigen initiatief

De SALV pleit voor een visserijeffectenrapport als onderdeel van de vergunning voor het ontplooien van activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee. De raad vraagt bovendien om in het toekomstige marien ruimtelijk plan (MRP) een specifieke zone te reserveren voor beroepsvisserij. De SALV is immers bezorgd over extra ruimteclaims rond energiewinning, baggerstortzones en commerciële/industriële activiteiten en vreest dat recente duurzaamheidsinspanningen van de visserijsector zullen worden gekortwiekt. De maatregelen voor de bescherming van de vier afgebakende zones binnen het Natura 2000-gebied ‘Vlaamse Banken’ zoals omschreven in het huidige MRP moeten zonder meer behouden blijven.

Contact