Briefadvies voorontwerp van decreet wijziging wet dierenbescherming en -welzijn

  advies op vraag
  Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
  Ben Weyts
  SALV onderschrijft eerder advies Raad voor Dierenwelzijn inzake ‘blokstaarten’ en wijst op handhaving en sensibilisering

  De SALV ontving op 16 oktober 2017 een adviesvraag van Vlaams minister Ben Weyts over een voorontwerp van decreet waarin de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn wordt aangevuld met een bijkomend verbod. Ook dieren die na 31 december 2017 om diergeneeskundige reden een niet toegestane ingreep ondergaan, zouden dan niet meer toegelaten worden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.

  De wet dierenbescherming en dierenwelzijn verbiedt sinds 2001 ingrepen bij gewervelde dieren waarbij gevoelige delen van het lichaam verwijderd of beschadigd worden. Daarbij werd ook een verbod ingesteld om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren die een verboden ingreep hebben ondergaan of om die dieren tot die evenementen toe te laten. Hierop werd een uitzondering voorzien onder meer voor ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat.

  In zijn briefadvies onderschrijft de SALV het standpunt dat in het verleden door de Raad voor Dierenwelzijn werd ingenomen. Die stelde in een advies van 2007 “dat er geen enkel nieuw wetenschappelijk element werd aangevoerd waaruit zou blijken dat het welzijn van de dieren zou verbeteren dank zij het blokstaarten van paarden”. Aanleiding was de vraag of de bestaande wet van 2001 - die blokstaarten verbiedt - behouden moest blijven.

  Het wijzigingsdecreet wil tegemoet komen aan een handhavingsprobleem. De SALV meent principieel dat dit beter wordt aangepakt met een verbeterde handhaving, aangevuld met een sensibiliseringscampagne, niet door bijkomende regelgeving in te voeren. Zo niet wordt de problematiek niet ten gronde aangepakt.

  Tot slot is het onduidelijk wat onder de begrippen ‘keuringen’ en ‘wedstrijden’ dient begrepen te worden. Enkel ‘tentoonstellingen’ worden gedefinieerd in de wet van 1986.

  Thema's en trefwoorden