Advies BVR markt- en prijstransparantie

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Eén van de paden naar een betere werking van land- en tuinbouwmarkten

De SALV waardeert de doelstelling van de Vlaamse Regering om de markt- en prijstransparantie te verhogen. Het doel daarbij moet zijn om de positie van de land- en tuinbouwers en de kleine marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren. De regering zal hiervoor markt- en prijsgegevens verzamelen bij marktspelers in de keten.

De Europese beleidsagenda zet in op drie strategieën om de positie van de land- en tuinbouwer in de keten te versterken. Markt- en prijstransparantie is daar één van. Dit draagt bij aan beter onderbouwde keuzes, een verhoogd vertrouwen tussen marktspelers, meer evenwichtige onderhandelingsposities, de detectie van oneerlijke handelspraktijken en de opbouw van marktkennis. Zo komt dit initiatief ten goede aan een brede waaier van zowel land- en tuinbouwbedrijven met uiteenlopende productie(wijzen) en bedrijfsoriëntaties, als van kleine marktdeelnemers in de keten. Met dit besluit schrijft de Vlaamse Regering zich in op dit onderdeel van de Europese beleidsagenda.

De adviesraad formuleert daarnaast enkele aandachtspunten bij de uitrol van het besluit:

  • vermijd dat inspanningen voor meer prijs- en markttransparantie indruisen tegen de doelstelling om de positie van de land- en tuinbouwers en kleine marktdeelnemers te versterken
  • start een onderzoek en plan een evaluatie die het effect aantoont van prijs- en markttransparantie na een bepaalde doorlooptijd op de positie in de keten en de inkomensvorming
  • stem op adequate wijze af met de andere betrokken overheidsniveaus
  • voorzie de mogelijkheid om de producten en productcategorieën, waarvoor gegevens worden verzameld, uit te breiden met andere producten en productcategorieën
  • zorg voor een heldere en duidelijke naamgeving van producten en productcategorieën
  • beperk zoveel als mogelijk de administratieve last voor de marktspelers die gegevens moeten overmaken

De SALV neemt de initiatieven die de Vlaamse en federale overheden verder zullen ontplooien in de uitwerking van de Europese beleidsagenda op in zijn werking rond verdienmodellen.

Contact