Advies wijziging 7 VLAREMA

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

De SALV vraagt samen met de Minaraad en de SERV onder meer om het geplande verbod op stickers op groenten en fruit te heroverwegen. Met het voorontwerp van besluit voorziet de Vlaamse Regering in een dergelijk verbod naast tal van andere wijzigingen in de wetgeving inzake milieubeleid, milieuhygiëne en het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De regering wil de stickers verbieden omdat ze een goede compostering van GFT-afval bemoeilijken. Enkel als de informatie op de stickers functioneel of wettelijk verplicht is, zou het gebruik ervan nog toegelaten worden. De raden menen evenwel dat de voorgestelde omschakeling niet haalbaar is om tal van redenen. Zo zou het verbod alleen voor Vlaanderen gelden terwijl de handel sterk internationaal georganiseerd is. De adviesraden vragen dan ook om samen met de betrokken actoren alternatieven te ontwikkelen, zoals composteerbare labels en lasering.

Samenwerking met
SERV
Minaraad

Contact